Παρουσίαση Γνωστικών Αντικειμένων Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

Εξωτερικός πωλητής

 • Βασικές αρχές marketing
 • Έρευνα αγοράς
 • Οργάνωση πωλήσεων
 • Υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support)
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου

 • Η έννοια και οι λειτουργίες του γραφείου
 • Οργάνωση χώρων γραφείου
 • Βασικές έννοιες αρχειονομίας
 • Βασικές αρχές λογιστικής
 • Βασικές αρχές marketing
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

 • Βασικές αρχές marketing
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση
 • Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)
 • Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών και Βιομηχανικών Πελατών
 • Έρευνα Αγοράς και Διαχείριση Κινδύνου
 • Πελάτες και Πελατειακές Σχέσεις
 • Ο ρόλος της Επικοινωνίας και της Διαπραγματευτικής Ικανότητας στις Πωλήσεις
 • Η Προσωπική Πώληση
 • Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων
 • Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του εμπορίου
 • Η μορφή του διεθνούς εμπορίου σήμερα
 • Διεθνείς συμφωνίες
 • Μορφές διεθνούς οικονομικής συνεργασίας
 • Κρατικές παρεμβάσεις στο διεθνές εμπόριο
 • Εμπόδια στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου
 • Μέθοδοι άσκησης άμεσων και έμμεσων εξαγωγών
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας
 • Ο τρίτος κόσμος και οι αναδυόμενες αγορές
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου – Merchandiser

 • Λήψη παραγγελιών και διαχείριση συμβάσεων
 • Στόχοι πωλήσεων και ανάλυση Sales portfolio
 • Σχεδίαση του τρόπου παρουσίασης και προβολής των προϊόντων
 • Τοποθέτηση των προϊόντων
 • Έλεγχος εμπορευματικής πληρότητας των καταστημάτων
 • Διαχείριση της εικόνας των ραφιών
 • Πλάνα προβολής προωθητικές ενέργειες
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

 • Προγραμματισμός καθημερινών παραλαβών
 • Συμμετοχή στην παραλαβή των εισροών και εξασφάλιση της ορθής τοποθέτησης αυτών στους χώρους της αποθήκης
 • Διασφάλιση της τοποθέτησης των εισροών στους σωστούς αποθηκευτικούς χώρους
 • Εποπτεία της διαδικασίας επιστροφής αγαθών
 • Προγραμματισμός των καθημερινών εκροών της αποθήκης
 • Οργάνωση της διαδικασίας τοποθέτησης των εκροών στους χώρους φόρτωσης
 • Εποπτεία της διαδικασίας φόρτωσης των αγαθών στα μεταφορικά μέσα και παράδοση των κατάλληλων συνοδευτικών εγγράφων
 • Συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων φυσικών απογραφών
 • Σύγκριση των λογιστικών αποθεμάτων με τα πραγματικά και εξασφάλιση των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών
 • Αξιοποίηση του χώρου και του χρόνου μέσω ειδικών συστημάτων διαχείρισης και διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Εποπτεία της τακτοποίησης και καθαριότητας του χώρου
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας